ASOA (Associació Segona Oportunitat Animal) és una entitat que va començar l’any 1989 com un grup de persones que compartien un mateix esperit envers el proteccionisme animal. L’any 1997 aquest esperit es va materialitzar en la constitució d’ASOA com a entitat.

Col·laborem amb ADDA i som membres de FEDAN; també ocupem la tresoreria de FEBA.

Nosaltres no tenim refugi propi, no som el CCAAC del Barcelonès situat al barri de Pomar de Badalona.

 

Missió

La nostra principal ocupació és la de fomentar i gestionar les adopcions de gossos i gats que per diferents circumstàncies ja no poden seguir amb els seus propietaris així com la sensibilització sobre el no abandonament dels animals.

Les principals tasques dels nostres voluntaris estan doncs centrades en:

– Fer d’intermediaris entre persones que no volen el seu gos o gat i persones responsables interessades en adoptar-ne.

– Col·laborar en la gestió de colònies urbanes de gats.

– Sensibilitzar sobre el no abandonament d’animals i fomentar l’adopció enfront de la compra d’animals.

– Promoure la tinença responsable de gats i gossos: fomentem la identificació de gats i gossos a través del microxip, i el cens municipal, així com la seva esterilització.

– Impulsar la convivència, el civisme i el respecte envers els animals, així com els seus drets.

 

Equip i àmbit d’actuació

La nostra activitat s’ha centrat principalment a Badalona, però des de l’any 2009 col·laborem també amb els Ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet i de Sant Adrià de Besòs; de manera que el nostre àmbit d’actuació són els tres municipis

Col·laborem también amb algunes de les entitats protectores d’aquests municipis en campanyes sobre sensibilització animal.

Vam col·laborar en la gestió del CMAAC (Centre Municipal d’Atenció als Animals de Companyia de l’Ajuntament de Badalona) i, des de l’inici de la seva activitat a l’abril de 2007, col·laborem amb el CCAAC (Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia) en tasques de difusió dels animals que tenen acollits. Però no gestionem aquest centre situat al barri de Pomar de Badalona ni tenim cap refugi propi.

Els animals que apareixen a la nostra borsa d’adopció es troben a les cases dels seus propietaris i des dels nostres inicis hem gestionat més de 1.600 adopcions de gossos i gats

Actualment som 16 voluntaris i un grup de socis que d’una manera desinteressada, altruista i apolítica, treballem per tirar endavant aquest projecte.

 

Control de colònies felines

Creiem i apostem pel sistema CES (Coger – Esterilizar – Soltar, per les seves sigles en castellà) com la forma més efectiva i alhora respectuosa envers els gats, per controlar una colònia felina.

Gestionem directament una colònia felina a Badalona.

Coordinem la gestió de colònies felines a Sant Adrià del Besòs.

Assessorem a diferents ajuntaments en la implantació i gestió de colònies felines urbanes.