Ajuntaments col·laboradors

 

Ajuntament de Badalona

 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

 

Barcelona

 

Ens ajuden

 

Hospital veterinari Tot l'Arca

 

Piensos Picart

 

 

Entitats amigues

 

Adda

 

logo_sos_4 patasBCN

 

RMAC Sant Boi

 

 

 

Help Guau

 

 

 

FEDAN

 

 

 

CAACB

 

Darwin

 

 

Progat BDN

 

CCAAC

 

Veu Animal

 

FEBA